Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Road vehicles – Information for remote diagnostic support – General requirements, definitions and use cases – AMENDMENT 1
Nummer:DSF/ISO 20080:2019/DAmd 1
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-454
Udvalgsnavn:Standardiseringsudvalget for elkøretøjer
Forslag udgivet:11. jan 2021
Kommentarfrist:12. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document specifies general requirements and constraints applicable to a remote diagnostic process, the use cases and scenarios to support the implementation of a remote diagnostic process using a standardized interface of the ExVe. It concerns: — the road vehicles with four or more wheels designed and constructed primarily for the carriage of persons that are defined as Category 1 vehicles in the United Nations Special Resolution No.1 in TRANS/WP.29/1045, as last amended on 19 June 2012, and — the road vehicle with four or more wheels designed and constructed primarily for the carriage of goods that are defined as Category 2 vehicles in the United Nations Special Resolution No.1 in TRANS/WP.29/1045, as last amended on 19 June 2012, where these road vehicles are still in accordance with the specifications of the vehicle manufacturer. This document does not define the interfaces provided by the ExVe nor the internal implementation inside the ExVe. Processes like repair, prognostics, monitoring, configuration, re-programming and variant coding are not part of this document. The prerequisites (e.g. authentication and authorization) for all use cases are not covered within this document. A possible specification of the required content for the implementation of a remote diagnostic application using the web interface of the ExVe according to ISO 20078 is given in Annex A.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.