Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Railway Applications – Track – Performance requirements for fastening systems – Part 7: Fastening systems for switches and crossings, check rails, insulated rail joints and rail expansion devices
Nummer:DSF/prEN 13481-7
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-268
Udvalgsnavn:Jernbaneudstyr
Forslag udgivet:14. jan 2021
Kommentarfrist:13. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies performance requirements for special fastening systems, in categories A – E as specified in EN 13481-1:2012, 3.1, for switches and crossings and check rails. These types of rails are those which are secured within the overall fastening system (not independently fixed to the bearers) on wood, concrete and steel bearers, in ballasted track and on slab track, and which have maximum axle loads and minimum curve radii in divergent track in accordance with Table 1. Table 1 – Fastening category criteria Category Maximum design axle load Minimum curve radius kN m A 130 40 B 180 80 C 260 150 D 260 400 E 350 150 NOTE – The maximum axle load for Categories A and B does not apply to maintenance vehicles. The requirements apply to fastening systems for rail sections included in the EN13674 series of standards (excluding 49E4). This standard is not applicable to fastening systems for other rail sections or rigid fastening systems used on running rails. This standard is for type approval of complete fastening systems.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.