Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Leather – Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications Leather – Part 2: Automotive interior applications
Nummer:DSF/prEN 16223-2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-089
Udvalgsnavn:Textiler
Forslag udgivet:14. jan 2021
Kommentarfrist:13. mar 2021
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-089 Textiler
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies requirements for the designations and descriptions that should be used in public or commercial communications, labels or product descriptions when leather is used in upholstered furniture and automotive interior applications. The designation or description of leather in footwear, leather goods and leather clothing including gloves are not covered by this document.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.