Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Optical fibre cables – Part 1-31: Generic specification – Optical cable elements – Optical fibre ribbon
Nummer:DSF/prEN IEC 60794-1-31
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-715
Udvalgsnavn:Signalkabler og -kabling
Forslag udgivet:17. jan 2021
Kommentarfrist:17. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 60794, which is a generic specification, covers optical fibre ribbons. Requirements which are described in this part apply to optical fibre ribbon cables for use with telecommunication equipment and devices employing similar techniques, in particular optical fibre cables in IEC 60794-2 for indoor use, in IEC 60794-3 for outdoor use, IEC 60794-4 for self-supporting overhead use, IEC60794-5 for air blown use and IEC60794-6 for indoor/outdoor use. Detailed specification can be verified in documents of specification for each application such as IEC 60794-2 and IEC 60794-3.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.