Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Management and Interfaces for WPT – Device to device wireless charging (D2DWC) for mobile devices with wireless power TX/RX module (TA 15)
Nummer:DSF/prEN IEC 63254:2021
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:V-001
Udvalgsnavn:Administrativ behandling
Forslag udgivet:17. jan 2021
Kommentarfrist:17. mar 2021
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This standard defines specification and control protocol of D2DWC module for using wireless power TX and RX functions by only one single device. And the related antenna physical design examples are presented in Annex A for sharing information. This standard propose D2DWC module circuit requirement which are consisted with the D2DWC main AP, D2DWC IC, EMT/WPT Antenna Unit and PMIC unit. In the Chapter 5, ‘Specifications and control protocol of D2DWC’, the register information and message protocols for WPT control are defined in order to implement the WPT TX function. In this standard, the interface and protocol in the wireless power process of the mobile device can be used in accordance with the corresponding wireless power transfer standard. Any wireless power transfer standard working inside 100 – 350 kHz frequency range can be included from the scope of this standard. This standard can be used to mobile wireless power transfer in mobile phones and other mobile devices, IoT, and micro-sensor industries and related application fields.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.