Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Bitumen and bituminous binders – Determination of equi-shear modulus temperature using a Dynamic Shear Rheometer (DSR) – BTSV test
Nummer:DSF/prEN 17643
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-347
Udvalgsnavn:Vejmaterialer og vejbygning
Forslag udgivet:21. jan 2021
Kommentarfrist:20. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This standard specifies the Binder Fast Characterization Test (for short: BTSV test, German: Bitumen-Typisierungs-Schnell-Verfahren). The test is conducted using a Dynamic Shear Rheometer (DSR). It is used to quickly characterize bitumen and bituminous binders and to assess the deformation behaviour at elevated service temperatures. This standard deals with the testing of paving grade bitumen and modified bitumen as delivered, as aged in a laboratory (e.g. EN 12607-1, EN 14769) and also as recovered from asphalt. The test procedure in accordance with this standard is not applicable for bituminous binders with particles larger than 250 μm (e.g. filler material, granulated rubber). The test will determine the temperature at which a bituminous binder exhibits a defined complex shear modulus in stress-controlled oscillation mode at constant frequency and with continuous increase of the test temperature, and the associated phase angle.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.