Detaljer på forslag

Jordundersøgelse – Prøvning til måling af hæmning af reproduktionen hos pansermider (Oppia nitens) eksponeret for forurenende stoffer i jord
Nummer:DSF/prEN ISO 23266
Type:Forslag
Udvalg:S-471
Kommentarfrist:9. feb 2021
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.