Detaljer på forslag

Akustik – Audiometri – Del 3: Taleaudiometri
Nummer:DSF/ISO/DIS 8253-3
Type:Forslag
Udvalg:S-115
Kommentarfrist:18. feb 2021
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.