Du kan se og kommentere alle nedenstående forslag, når du har registreret dig

Søg

 

Læs

 

Kommentér

 

Del

 

Brug søgefeltet nedenfor eller gå via emnegrupper for at finde forslag, der er relevante for dig

Læs forslaget til dansk standard, så du kan overveje, hvad det vil betyde for dig og din forretning

Kommentér på dette forslag

Vi gør det let for dig at dele standardforslag og kommentarer med dine kollegaer

Skriv dine kommentarer til forslag til standarder

Velkommen til høringssiderne, hvor du kan se de nyeste forslag til standarder, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også se de danske forslag.

Du har mulighed for at kommentere forslagene og sende kommentarerne til os, så snart du har registreret dig som bruger. Vi sørger for, at de indgår i den samlede danske tilbagemelding til de europæiske og internationale arbejdsgrupper. I de tilfælde, hvor der er tale om en ren dansk standard, behandler det ansvarlige standardiseringsudvalg dine kommentarer.

Se alle forslag

 

De mest populære forslag

 

DSF/prEN 12369-2

Træbaserede plader – Karakteristiske værdier til brug ved dimensionering – Del 2: Krydsfiner

Slutdato: 22-07-2024

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 1278

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand – Ozon

Slutdato: 22-07-2024

Kommenter 0 kommentarer

DSF/ISO/IEC DIS 27701.2

Sikkerhedsteknikker – ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 udvidet til at omfatte privatlivsbeskyttelse – Krav og vejledning

Slutdato: 20-08-2024

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 12369-1

Træbaserede plader – Karakteristiske værdier til brug ved dimensionering – Del 1: OSB-plader, spånplader, træfiberplader

Slutdato: 22-07-2024

Kommenter 0 kommentarer