Du kan se og kommentere alle nedenstående forslag, når du har registreret dig

Søg

 

Læs

 

Kommentér

 

Del

 

Brug søgefeltet nedenfor eller gå via emnegrupper for at finde forslag, der er relevante for dig

Læs forslaget til dansk standard, så du kan overveje, hvad det vil betyde for dig og din forretning

Kommentér på dette forslag

Vi gør det let for dig at dele standardforslag og kommentarer med dine kollegaer

Skriv dine kommentarer til forslag til standarder

Velkommen til høringssiderne, hvor du kan se de nyeste forslag til standarder, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også se de danske forslag.

Du har mulighed for at kommentere forslagene og sende kommentarerne til os, så snart du har registreret dig som bruger. Vi sørger for, at de indgår i den samlede danske tilbagemelding til de europæiske og internationale arbejdsgrupper. I de tilfælde, hvor der er tale om en ren dansk standard, behandler det ansvarlige standardiseringsudvalg dine kommentarer.

Se alle forslag

 

De mest populære forslag

 

DSF/ISO/DIS 21931-1

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Rammer for metoder til vurdering af bygge- og anlægsarbejders miljømæssige, sociale og økonomiske egenskaber som basis for vurdering af bæredygtighed – Del 1: Byggeri

Slutdato: 16-07-2021

Kommenter 0 kommentarer

DSF/EN 13823:2020/prA1

Prøvning af byggevarers reaktion over for brand – Byggevarer (undtaget gulvbelægning) udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt

Slutdato: 21-06-2021

Kommenter 0 kommentarer

DSF/ISO/DIS 24143

Information og dokumentation – Informationsstyring – Koncepter og principper

Slutdato: 10-07-2021

Kommenter 1 kommentarer

DSF/prEN 15780

Ventilation i bygninger – Kanaler – Renhed i ventilationssystemer

Slutdato: 12-07-2021

Kommenter 0 kommentarer