Du kan se og kommentere alle nedenstående forslag, når du har registreret dig

Søg

 

Læs

 

Kommentér

 

Del

 

Brug søgefeltet nedenfor eller gå via emnegrupper for at finde forslag, der er relevante for dig

Læs forslaget til dansk standard, så du kan overveje, hvad det vil betyde for dig og din forretning

Kommentér på dette forslag

Vi gør det let for dig at dele standardforslag og kommentarer med dine kollegaer

Skriv dine kommentarer til forslag til standarder

Velkommen til høringssiderne, hvor du kan se de nyeste forslag til standarder, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også se de danske forslag.

Du har mulighed for at kommentere forslagene og sende kommentarerne til os, så snart du har registreret dig som bruger. Vi sørger for, at de indgår i den samlede danske tilbagemelding til de europæiske og internationale arbejdsgrupper. I de tilfælde, hvor der er tale om en ren dansk standard, behandler det ansvarlige standardiseringsudvalg dine kommentarer.

Se alle forslag

 

De mest populære forslag

 

DSF/DS/EN 1995-1-1 DK NA:2019 Tillæg 1

Nationalt anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner – Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Tillæg1

Slutdato: 03-05-2024

Kommenter 0 kommentarer

DSF/DS/EN 1995-1-2 DK NA:2007 Tillæg 1

Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner – Del 1-2: Generelt – Brandteknisk dimensionering Tillæg 1

Slutdato: 03-05-2024

Kommenter 0 kommentarer

DSF/DS 206:2024

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark

Slutdato: 09-06-2024

Kommenter 0 kommentarer

DSF/DS 439:2024

Vandinstallationer

Slutdato: 05-06-2024

Kommenter 1 kommentarer