Elektroteknik

Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 07-06-2023
Se mereSe mindre
 
IEC 60335-2-8: 2012 beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske barbermaskiner, hårklippemaskiner og lignende apparater beregnet til husholdningsbrug og lignende formål, med en nominel spænding er ikke større end 250 V. Eksempler på lignende apparater er dem, der anvendes til manicure og pedicure. Apparater ikke beregnet til normal husholdningsbrug, men som ikke desto mindre kan være en kilde til fare for offentligheden, såsom apparater beregnet til at blive brugt af lægmænd i forretninger og på gårde, ligger inden for bemyndigelsesområdet for denne standard. Eksempler på sådanne apparater er klippemaskiner til brug på dyr og apparater til brug hos frisører. Så vidt det er praktisk muligt, beskæftiger denne standard sig med de fælles risici der kan opstå ved brug af disse apparater, af alle personer i og omkring hjemmet. Men generelt, tager den ikke hensyn til, personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner; eller manglende erfaring og viden forhindrer dem i at bruge apparatet sikkert uden opsyn eller ved instruktion eller børn, der leger med apparatet. Denne sjette udgave ophæver og erstatter den femte udgave blev offentliggjort i 2002, herunder dets ændringsforslag 1 (2005) og dens ændringsforslag 2 (2008). Den udgør en teknisk revision. De vigtigste ændringer i denne udgave i forhold til den femte udgave af IEC 60335-2-8 er som følger: – ændrede krav til apparater til fåreklipning (6,1, 11,8, 22.36); – Ændrede krav til apparater til klipning af dyr (3.102, 11,8, 24.1.3); – Slettede henvisningen til ISO 13732-1 fra Bibliografi.
Udvalgsnummer: S-715 (Signalkabler og -kabling)
Kilde: CLC
Slutdato: 07-06-2023
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-503 (Informationsstrukturering, dokumentation og grafiske symboler)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-06-2023
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 14-06-2023
Se mereSe mindre
 
Behandler sikkerheden af elektriske apparater til luftrensning til husholdningsbrug o.l., hvis nominelle spænding ikke er større end 250 V for enfase apparater og 480 V for andre apparater.
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 14-06-2023
Se mereSe mindre
 
Denne standard beskæftiger sig med sikkerheden af elektrisk drevne bains-marie til erhvervsmæssig brug og ikke beregnet til husholdningsbrug, med en nominel spænding ikke større end 250 V for enfase apparater forbundet mellem en fase og neutral, og 480 V for andre apparater. Den elektriske del af apparater der gør brug af andre former for energi er også inden for arbejdsområdet i denne standard. Så langt som det er praktisk beskæftiger denne standard sig med de fælles farer der optræder i forbindelse med denne type apparater.
Udvalgsnummer: S-510 (Væsker til elektroteknisk anvendelse)
Kilde: CLC
Slutdato: 14-06-2023
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-715 (Signalkabler og -kabling)
Kilde: CLC
Slutdato: 14-06-2023
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-565 (Industriel automatisering)
Kilde: CLC
Slutdato: 21-06-2023
Se mereSe mindre