S-1992 Eurocode betonkonstruktioner

Udvalgsnummer: S-1992 (Eurocode betonkonstruktioner)
Kilde: DS
Slutdato: 07-07-2024
Se mereSe mindre
 
Denne standard har samme anvendelsesområde som DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner. DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN DS/13670 i Danmark indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 13670, der er nødvendige for at kunne anvende denne i Danmark. DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Danmark, og DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner, skal derfor anvendes som et samlet hele, og ingen af de to standarder må anvendes separat.