S-335 Overensstemmelsesvurdering

Udvalgsnummer: S-335 (Overensstemmelsesvurdering)
Kilde: DS
Slutdato: 03-05-2023
Se mereSe mindre
 
Denne standard fastlægger krav til organer, der udfører certificeringsaudit, overvågningsaudit eller recertificeringsaudit i henhold til DS 21001, Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – infrastrukturarbejde – krav, ud over de krav, der er indeholdt i DS/EN ISO/IEC 17021-1. Samtidig henvender denne standard sig til akkrediteringsorganer, der har til opgave at akkreditere certificeringsorganer efter denne standard (se anneks C). NOTE – Denne standard kan anvendes som et kriteriedokument for peerreview eller andre auditprocesser.