S-513 Udstyr til måling af elektrisk energi og til styring af belastning