S-564 Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød