S-606 Menneskelig påvirkning fra elektromagn. felter