Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Smart community infrastructures – Smart transportation for energy saving in bus transportation services
Nummer:DSF/ISO/DIS 37182
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-491
Udvalgsnavn:Bæredygtige Samfund
Forslag udgivet:6. maj 2021
Kommentarfrist:5. jul 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document describes criteria to organize smart transportation to save energy in bus transportation services where the reduction is indeed. Smart transportation aims not only at energy saving but at pollutant emission reduction, for engine driven buses, as well as the financial stabilization of bus transportation services for citizens.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.