Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Execution of steel structures and aluminium structures – Environmental Product Declarations – Product category rules complementary to EN 15804 for Steel, Iron and Aluminium structural products for use in construction works
Nummer:DSF/prEN 17662
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1993
Udvalgsnavn:Eurocode stål, komposit og aluminiumkonstruktioner og -produkter
Forslag udgivet:6. maj 2021
Kommentarfrist:5. jul 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European standard provides product category rules (c-PCR), that are complementary to EN 15804, for Type III environmental declarations for steel components and aluminium components fabricated from steel or aluminium constituent products to be used for structural purposes in buildings and civil engineering works where their characteristic affects the mechanical resistance and stability of these construction works or parts thereof, where there does not exist a more specific specification for the product. This standard also provides guidance for other metal construction products where a specific PCR as EN standard does not exist.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.