Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy – Part 4: Harness excitation methods
Nummer:DSF/ISO/DIS 11451-4
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-454
Udvalgsnavn:Genopladelige batterier, el-forsyningssystemer til køretøjer og vejkøretøjer
Forslag udgivet:15. jun 2021
Kommentarfrist:14. aug 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of ISO 11451 specifies harness excitation methods for testing the electromagnetic immunity of electronic components for passenger cars and commercial vehicles regardless of the propulsion system (e.g. spark-ignition engine, diesel engine, electric motor). The bulk current injection (BCI) test method is based on current injection into the wiring harness using a current probe as a transformer where the harness forms the secondary winding. The tubular wave coupler (TWC) test method is based on a wave coupling into the wiring harness using the directional coupler principle. The TWC test method was developed for immunity testing of automotive components with respect to radiated disturbances in the GHz ranges (GSM bands, UMTS, ISM 2,4 GHz). It is best suited to small (with respect to wavelength) and shielded device under test (DUT), since in these cases the dominating coupling mechanism is via the harness. The electromagnetic disturbance considered in this part of ISO 11451 is limited to continuous narrowband electromagnetic fields. ISO 11451-1 gives definitions, practical use and basic principles of the test methods.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.