Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules – Rules for buildings, bridges and civil engineering structures
Nummer:DSF/prEN 1992-1-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1992
Udvalgsnavn:Eurocode betonkonstruktioner
Forslag udgivet:2. sep 2021
Kommentarfrist:1. nov 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This standard gives the general basis for the design of structures in plain, reinforced and prestressed concrete made with normal weight, lightweight and heavyweight aggregates together with specific rules for buildings, bridges and civil engineering structures, including temporary structures, under temperature conditions between –40 °C and +100 °C generally. It complies with the principles and requirements for the safety, serviceability, durability and robustness of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990 Basis of structural and geotechnical design. EN 1992 is only concerned with the requirements for resistance, serviceability, durability, robustness and fire resistance of concrete structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered. This Part 1-1 does not cover: − resistance to fire (see EN 1992-1-2), − fastenings in concrete (see EN 1992-4), − seismic design (see EN 1998), − particular aspects of special types of civil engineering works (such as dams, pressure vessels), − design with galvanised reinforcing steel, − structures made with no-fines concrete, aerated or cellular concrete, lightweight aggregate concrete with open structure components, − structures containing structural steel sections (see EN 1994 for composite steel-concrete structures), − Structural parts made of concrete with D_lower < 8 mm, unless otherwise stated in the code.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.