Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design
Nummer:DSF/prEN 1992-1-2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1992
Udvalgsnavn:Eurocode betonkonstruktioner
Forslag udgivet:2. sep 2021
Kommentarfrist:1. nov 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:1.1 Scope of prEN 1992 1 2 (1) This document deals with the design of concrete structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with prEN 1992 1 1 and EN 1991 1 2. This document identifies differences from, or supplements to, normal temperature design. (2) This document applies to concrete structures required to fulfil a loadbearing function, separating function or both. (3) This document gives principles and application rules for the design of structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance. (4) This document applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of prEN 1992 1 1 and are designed accordingly. (5) The methods given in this document are applicable to normal weight concrete up to strength class C100/115 and lightweight concrete up to strength class LC50/60. 1.2 Assumptions (1) In addition to the general assumptions of prEN 1990 the following assumptions apply: - the choice of the relevant design fire scenario is made by appropriate qualified and experienced personnel or is given by the relevant national regulation; - any fire protection measure taken into account in the design will be adequately maintained.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.