Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Bituminous mixtures – Test methods – Part 47: Determination of the ash content of natural asphalts
Nummer:DSF/prEN 12697-47
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-347
Udvalgsnavn:Vejmaterialer og vejbygning
Forslag udgivet:7. okt 2021
Kommentarfrist:6. dec 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard describes a test method to determine the ash content in natural asphalts (including lake asphalts), binders containing natural asphalts or bitumens. For the method to apply, it is essential that any mineral matter in the binder be finely divided and cannot exceed 45 % by mass.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.