Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Testing of hardened concrete – Part 19: Determination of resistivity
Nummer:DSF/prEN 12390-19
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-328
Udvalgsnavn:Betonteknologi
Forslag udgivet:7. okt 2021
Kommentarfrist:6. dec 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:(1) This European Standard is a method for determining the electrical resistivity of concrete in water saturated conditions. Two methods of measuring the resistivity are standardized: the bulk method (see 3 (2)), which is the reference method and the surface method (see 3 (3)). NOTE 1 – The bulk method is applicable to cast specimens or cores, while the surface method is suitable for use on cast specimens, cores and on construction sites, but not all these applications are covered in this Standard. (2) The measurement can be used for production control and conformity control. Other applications are not covered by this standard. (3) The use of resistivity to assess the potential for corrosion of reinforcement in existing structures is not specified in this Standard. (4) The use of resistivity to assess cores taken from an existing structure is not specified in this Standard. (5) This Standard does not cover a bulk method using two electrodes (see 4 (1) for the reason).

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.