Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 11: Electron and laser beam welding
Nummer:DSF/ISO/DIS 15614-11
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-047
Udvalgsnavn:Svejsning
Forslag udgivet:3. aug 2022
Kommentarfrist:2. okt 2022
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-047 Svejsning
Beskrivelse af forslaget:This document specifies how a welding procedure specification for electron or laser beam welding is qualified by a welding procedure test. This standard is a part of a series of standards, details of this series are given in ISO 15607:2019, annex A. This document defines the conditions for the execution of welding procedure qualification tests and the limits of validity of a qualified welding procedure for all practical welding operations within the range of variables listed in Clause 8. Tests shall be carried out in accordance with this standard together with additional tests when specified. This document applies to metallic materials, irrespective of the shape of the parts, their thicknesses, manufacturing method (rolling, forging, casting, sintering, etc.) and their heat treatment. It covers both the production of new parts and repair work.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.