Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Potentially explosive atmospheres – Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Nummer:DSF/prEN 13237
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-531
Udvalgsnavn:Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne
Forslag udgivet:4. aug 2022
Kommentarfrist:3. okt 2022
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies terms and definitions (vocabulary) to be used in suitable standards dealing with equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. NOTE – Directive 2014/34/EU concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres can be applicable to the type of machine or equipment covered by this European Standard. The present standard is not intended to provide means of complying with the essential health and safety requirements of Directive 2014/34/EU .

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.