Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Soft soldering fluxes – Test methods – Part 1: Determination of non-volatile matter, gravimetric method (ISO/FDIS 9455-1:2022)
Nummer:DSF/prEN ISO 9455-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-047
Udvalgsnavn:Svejsning
Forslag udgivet:14. aug 2022
Kommentarfrist:12. okt 2022
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-047 Svejsning
Beskrivelse af forslaget:Specifies a gravimetric method for the determination of the content of non-volatile matter in soft soldering fluxes. Applies to liquid and paste fluxes of type 1, as defined in ISO 9454-1.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.