Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Household and similar electrical air cleaning appliances – Methods for measuring the performance – Part 2-1: Particular requirements for determination of reduction of particles
Nummer:DSF/prEN IEC 63086-2-1:2022
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-559
Udvalgsnavn:Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende
Forslag udgivet:21. aug 2022
Kommentarfrist:19. okt 2022
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 63086 specifies test methods for measuring the performance of electrically powered household and similar air cleaners intended for the reduction of particulate pollutants. NOTE – The limits of measurability for the CADR are described in Annex A.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.