Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Nummer:DSF/prEN 1996-2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1996
Udvalgsnavn:Eurocode murværkskonstruktioner og -produkter
Forslag udgivet:1. sep 2022
Kommentarfrist:1. nov 2022
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:(1) This document gives basic rules for the selection of materials and execution of masonry to enable it to comply with the design assumptions of the other parts of Eurocode 6. (2) This document deals with ordinary aspects of masonry design and execution including: - selection of masonry materials; - factors affecting the performance and durability of masonry; - masonry detailing, joint finishes, movement joints, resistance of buildings to moisture penetration; - storage, preparation and use of materials on site; - execution of masonry; - masonry protection during execution; (3) This document does not cover the following items: - aesthetic aspects; - applied finishes; 1.2 Assumptions (1) The assumptions of EN 1990 apply to this document. (2) This document is intended to be used together with EN 1990, EN 1991, EN 1996 1-1, EN 1996-1-2 and EN 1996-3. (3) The design of masonry is carried out in accordance with EN 1996 1 1.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.