Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Aerospace series – Rotorcraft life raft – Requirements, testing and marking
Nummer:DSF/prEN 4886
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-265
Udvalgsnavn:Redningssystemer
Forslag udgivet:4. sep 2022
Kommentarfrist:2. nov 2022
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document specifies minimum requirements for life rafts carried on helicopters operating in a hostile sea area or over very rough sea conditions. Life rafts covered by this document are for use by helicopter crew members and passengers in the event of a ditching or water impact. They are intended either for integration into the helicopter, or stowed in the cabin before being manhandled out of the helicopter. This document does not cover air-drop life rafts.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.