Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Acoustics – Determination of uncertainties associated with sound emission measures – Part 1: Sound power levels determined from sound pressure measurements (ISO/DIS 5114-1:2023)
Nummer:DSF/prEN ISO 5114-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-115
Udvalgsnavn:Akustik
Forslag udgivet:22. jan 2023
Kommentarfrist:21. mar 2023
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-115 Akustik
Beskrivelse af forslaget:This document gives guidance on the determination of (measurement) uncertainties of sound power levels determined according to ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 and ISO 3747

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.