Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Acoustics – Test methods for the qualification of the acoustic environment – Part 2: Determination of the environmental correction (ISO/DIS 26101-2:2023)
Nummer:DSF/prEN ISO 26101-2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-115
Udvalgsnavn:Akustik
Forslag udgivet:22. jan 2023
Kommentarfrist:21. mar 2023
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-115 Akustik
Beskrivelse af forslaget:This document specifies methods for qualifying an environment that approximates to an acoustic free field near one or more reflecting planes. The goal of the qualification is to determine the environmental correction K2, which is used to correct for reflected sound when determining the sound power level or sound energy level of a noise source from sound pressure levels measured on a surface enveloping the noise source (machinery or equipment) in such an environment. In addition, the environmental correction K2  is used as an input parameter for the determination of the local environmental correction K3 which is used to determine the emission sound pressure level in an environment that approximates to an acoustic free field near one or more reflecting planes. In practice, the K2  value determined will be a function of both the reflected sound from the test environment and the shape and size of the measurement surface used for the K2 determination. For the purposes of this standard and the standards that refer to it, the differences between K2  values determined with different measurement surfaces are assumed to be included in the stated measurement uncertainty for the test method.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.