Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Conservation of cultural heritage – Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects – Part 1: General instructions
Nummer:DSF/prEN 15999-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-388
Udvalgsnavn:Bevaring af kulturarven
Forslag udgivet:26. jan 2023
Kommentarfrist:25. mar 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies the characteristics and the conditions for use of showcases for safe and secure display of cultural heritage objects, reducing environmental interaction and complying with the requirements for better preservation. Part 1 contains general instructions, Part 2 contains technical details.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.