Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 501: Mechanical tests – Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds
Nummer:DSF/EN 60811-501:2012/prA2:2023
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-520
Udvalgsnavn:Elektriske kabler
Forslag udgivet:5. feb 2023
Kommentarfrist:3. apr 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:IEC 60811-501:2012 gives the procedure for determining the mechanical properties, which typically applies to cross-linked and thermoplastic compounds used for insulating and sheathing materials. IEC 60811-501:2012 cancels and replaces Clause 9 of IEC 60811-1-1:1993, which is withdrawn. Full details of the replacements are shown in Annex A of IEC 60811-100:2012. There is one significant technical change with respect to the previous edition: the requirements for the (minimum) thickness of dumb-bell test pieces have changed. See also the Foreword to IEC 60811-100.This publication is to be read in conjunction with IEC 60811-100:2012.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.