Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area – Test method and requirements – Phase2, step2
Nummer:DSF/EN 17122:2019/prA1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-342
Udvalgsnavn:Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler
Forslag udgivet:10. feb 2023
Kommentarfrist:8. apr 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous physically stable preparation when diluted with hard water, or – in the case of ready-to-use-products – with water. This European Standard applies to products that are used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action i.e. in the breeding, husbandry, production, veterinary care facilities, transport and disposal of all animals except when in the food chain following death and entry to the processing industry. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations". NOTE 1 – The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 – This method corresponds to a Phase 2 Step 2 test. NOTE 3 – Using this European Standard, it is possible to determine the virucidal activity of the undiluted product. NOTE 4 – This standard uses Porcine Parvovirus because Bovine Enterovirus Type 1 (ECBO) virus used in the suspension test EN 14675 cannot be used for surface testing because of its loss of titre during drying. Porcine Parvovirus has comparable resistance to ECBO virus.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.