Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Geographic information – Well-known text representation of coordinate reference systems – Amendment 1: Geographic information – Well-known text representation of coordinate reference systems
Nummer:DSF/ISO 19162:2019/DAmd 1
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-276
Udvalgsnavn:Geografisk information
Forslag udgivet:14. feb 2023
Kommentarfrist:15. apr 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document defines the structure and content of a text string implementation of the abstract model for coordinate reference systems described in ISO 19111. The string defines frequently needed types of coordinate reference systems and coordinate operations in a self-contained form that is easily readable by machines and by humans. The essence is its simplicity; as a consequence there are some constraints upon the more open content allowed in ISO 19111. To retain simplicity in the well-known text (WKT) description of coordinate reference systems and coordinate operations, the scope of this document excludes parameter grouping and pass-through coordinate operations. The text string provides a means for humans and machines to correctly and unambiguously interpret and utilise a coordinate reference system definition with look-ups or cross references only to define coordinate operation mathematics. A WKT string is not suitable for the storage of definitions of coordinate reference systems or coordinate operations because it omits metadata about the source of the data and may omit metadata about the applicability of the information.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.