Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads
Nummer:DSF/prEN 1991-1-3
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1990
Udvalgsnavn:Eurocode last- og sikkerhed
Forslag udgivet:2. mar 2023
Kommentarfrist:1. maj 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:1.1 Scope of EN 1991-1-3 (1) EN 1991-1-3 gives principles and rules to determine the values of loads due to snow to be used for the structural design of buildings and civil engineering works. (2) This Part does not apply to sites at altitudes above 1500 m, unless otherwise specified. NOTE – For rules for the treatment of snow loads for altitudes above 1500 m see 6.1. (3) This Part does not give guidance on specialist aspects of snow loading, for example: - impact snow loads resulting from snow sliding off or falling from a higher roof; - changes in shape or size of the construction works due to the presence of snow or the accretion of ice which could affect the wind action; - loads in areas where snow is present all year round; - lateral loading due to snow creep (e.g. lateral loads exerted by drifts); - loads due to artificial snow. 1.2 Assumptions The assumptions given in FprEN 1990:2022, 1.2 apply to EN 1991-1-3.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.