Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-1: General actions – Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads for buildings
Nummer:DSF/prEN 1991-1-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1990
Udvalgsnavn:Eurocode last- og sikkerhed
Forslag udgivet:2. mar 2023
Kommentarfrist:1. maj 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:(1) EN 1991-1-1 gives rules on the following aspects related to actions, which are relevant to the structural design of buildings and civil engineering works including some geotechnical aspects: - specific weight of construction materials and stored materials; - self-weight of construction works; - imposed loads for buildings. (2) Mean values for specific weight of specific construction materials, additional materials for bridges, stored materials and products are given. In addition, for specific materials and products the angle of repose is provided. (3) Methods for the assessment of the characteristic values of self-weight of construction works are given. (4) Characteristic values of imposed loads are given for the following areas in buildings according to the category of use: - residential, social, commercial and administration areas; - areas for archive, storage and industrial activities; - garage and vehicle traffic areas (excluding bridges); - roofs; - stairs and landings; - terraces and balconies. NOTE – The loads on traffic areas given in this standard refer to vehicles up to a gross vehicle weight of 160 kN. Further information can be obtained from prEN 1991-2:2021. (5) Characteristic values of horizontal loads on parapets and partition walls acting as barriers are provided. NOTE – Forces due to vehicle impact are specified in EN 1991-1-7 and prEN 1991-2:2021. 1.2 Assumptions (1) The general assumptions of FprEN 1990:2022 apply. (2) EN 1991-1-1 is intended to be used with EN 1990, the other Parts of EN 1991 and the other Eurocode parts for the design of structures.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.