Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Railway safety management systems – Work related to infrastructure – Requirements for bodies providing audit and certification of railway safety management systems
Nummer:DSF/DS 21003:2023
Type:Forslag
Kilde:DS
Udvalg:S-335
Udvalgsnavn:Overensstemmelsesvurdering
Forslag udgivet:5. mar 2023
Kommentarfrist:3. maj 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Denne standard fastlægger krav til organer, der udfører certificeringsaudit, overvågningsaudit eller recertificeringsaudit i henhold til DS 21001, Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – infrastrukturarbejde – krav, ud over de krav, der er indeholdt i DS/EN ISO/IEC 17021-1. Samtidig henvender denne standard sig til akkrediteringsorganer, der har til opgave at akkreditere certificeringsorganer efter denne standard (se anneks C). NOTE – Denne standard kan anvendes som et kriteriedokument for peerreview eller andre auditprocesser.
Beskrivelse af forslaget:

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.