Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Powder actuated hand-held fixing and hard marking tools – Safety requirements
Nummer:DSF/prEN 15895
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-400
Udvalgsnavn:Pyrotekniske artikler
Forslag udgivet:3. aug 2023
Kommentarfrist:2. okt 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document covers safety requirements for powder actuated fixing and hard marking tools which operate with an intermediate member (piston) and are handled manually. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to powder actuated fixing and hard marking tools, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable (see Clause 4). It deals with the significant hazards in the different operating modes and intervention procedures as referred to in EN ISO 12100:2010, 5.4, 5.5, 5.6. Although the safe use of powder actuated tools depends to an important extent on the use of appropriate cartridges and fasteners, this document is not formulating requirements for the cartridges and fasteners to be used with the tools (see Clause 7). This document applies to tools designed for use with cartridges with casings made of metal or plastic and with solid propellant and containing a minor quantity of primer mix with a composition different from that of the main propellant. This document applies to tools designed for use with single cartridges or with cartridges collated in disks or in strips. The fixing tools in the scope are those intended for use with fasteners made from metal. NOTE – Information about cartridges can be found either in EN 16264:2014 or the publication of the Permanent International Commission for the Proof of Small Arms (C.I.P.). This document is not applicable to powder actuated fixing and hard marking tools which are manufactured before the date of its publication as EN.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.