Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Acoustics – Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender (ISO 7029:2017)
Nummer:DSF/EN ISO 7029:2017/prA1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-115
Udvalgsnavn:Akustik
Forslag udgivet:6. aug 2023
Kommentarfrist:4. okt 2023
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-115 Akustik
Beskrivelse af forslaget:ISO 7029:2017 provides descriptive statistics of the hearing threshold deviation for populations of otologically normal persons of various ages under monaural earphone listening conditions. It specifies the following, for populations within the age limits from 18 years to 80 years for the range of audiometric frequencies from 125 Hz to 8 000 Hz: a) the expected median value of hearing thresholds given relative to the median hearing threshold at the age of 18 years; b) the expected statistical distribution above and below the median value. For the frequencies from 3 000 Hz to 8 000 Hz, the median and statistical distribution for populations above 70 years are presented for information only. ISO 7029:2017 also provides for information the expected median values at audiometric frequencies from 9 000 Hz to 12 500 Hz within the age limits from 22 years to 80 years.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.