Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Communication networks and systems for power utility automation – Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs
Nummer:DSF/EN 61850-6:2010/prA2:2023
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-557
Udvalgsnavn:Styring af kraftsystemer og kommunikation
Forslag udgivet:20. aug 2023
Kommentarfrist:18. okt 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:IEC 61850-6:2009(E) specifies a file format for describing communication-related IED (Intelligent Electronic Device) configurations and IED parameters, communication system configurations, switch yard (function) structures, and the relations between them. The main purpose of this format is to exchange IED capability descriptions, and SA system descriptions between IED engineering tools and the system engineering tool(s) of different manufacturers in a compatible way. The main changes with respect to the previous edition are as follows: – functional extensions added based on changes in other Parts of IEC 61850, especially in IEC 61850-7-2 and IEC 61850-7-3; – functional extensions concerning the engineering process, especially for configuration data exchange between system configuration tools, added; – clarifications and corrections.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.