Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-7: Accidental actions
Nummer:DSF/prEN 1991-1-7
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-1990
Udvalgsnavn:Eurocode last- og sikkerhed
Forslag udgivet:7. sep 2023
Kommentarfrist:6. nov 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:1.1 Scope of prEN 1991-1-7 (1) prEN 1991 1 7 provides actions and rules for safeguarding buildings and other civil engineering works against identifiable accidental actions. NOTE 1 – Identifiable accidental actions include impact from vehicles and internal explosions. NOTE 2 – Rules on impact from vehicles travelling on a bridge deck are given in prEN 1991 2. (2) prEN 1991 1 7 also covers actions and rules for tying systems and key members; information on risk assessment; dynamic design for impact; actions for internal explosions; actions from debris. 1.2 Assumptions (1) The general assumptions of EN 1990 apply to prEN 1991 1 7. (2) prEN 1991 1 7 is intended to be used in conjunction with EN 1990, EN 1991 (all parts) and the other Eurocode parts for the design of structures.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.