Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Systems and software engineering – Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) – Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile
Nummer:DSF/ISO/IEC DIS 29110-5-1-2
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-440
Udvalgsnavn:Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder
Forslag udgivet:26. okt 2023
Kommentarfrist:25. dec 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of ISO/IEC 29110 is applicable to Very Small Entities (VSEs). VSEs are enterprises, organizations, departments or projects of up to 25 people. The lifecycle processes described in ISO/IEC 29110 are not intended to preclude or discourage their use by organizations bigger than VSEs. This part of ISO/IEC 29110 provides the management and engineering guide to the Basic VSE Profile specified in ISO/IEC 29110-4-1 through project management and software implementation processes. This part of ISO/IEC 29110 is a standalone guide; it is not intended for a VSE to use the standardized profile to implement this part of ISO/IEC 29110. This part of ISO/IEC 29110 applies for software development projects, which can be to fulfil an external or internal contract. The internal contract need not be explicit between the project team and their Customer. Using this part of ISO/IEC 29110, a VSE can obtain the following benefits. ⎯ An agreed set of project requirements and expected products is delivered to the Customer. ⎯ A disciplined management process that provides project visibility and corrective actions of project problems and deviations is performed. ⎯ A systematic software implementation process that satisfies Customer needs and ensures quality products is followed.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.