Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Concrete execution – Rules for application of EN 13670 in Denmark
Nummer:DSF/DS 2427:2024
Type:Forslag
Kilde:DS
Udvalg:S-1992
Udvalgsnavn:Eurocode betonkonstruktioner
Forslag udgivet:5. maj 2024
Kommentarfrist:7. jul 2024
Antal kommentarer:10
Beskrivelse af forslaget:Denne standard har samme anvendelsesområde som DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner. DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN DS/13670 i Danmark indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 13670, der er nødvendige for at kunne anvende denne i Danmark. DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Danmark, og DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner, skal derfor anvendes som et samlet hele, og ingen af de to standarder må anvendes separat.
Beskrivelse af forslaget:(1) Dette dokument omfatter samme anvendelsesområde som DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner. DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Danmark, indeholder supplerende krav og præciseringer til anvendelsen af DS/EN 13670 i Danmark. DS 2427 og DS/EN 13670 er derfor i Danmark kun gældende som ét samlet hele, og ingen af de to standarder gælder i Danmark ved separat anvendelse. (10) DK NA’er til Eurocodes gør brug af udførelsesklasserne EXC1, EXC2, EXC3 og EXC4. DS/EN 13670 gør brug af udførelsesklasserne 1, 2 og 3. For udførelsesklasserne gælder: Udførelsesklasse 1 svarer til udførelsesklasse EXC1, udførelsesklasse 2 svarer til udførelsesklasse EXC2, og udførelsesklasse 3 svarer til udførelsesklasse EXC3.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.