Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Surface dressing – Test methods – Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings
Nummer:DSF/prEN 12272-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-347
Udvalgsnavn:Vejmaterialer og vejbygning
Forslag udgivet:16. maj 2024
Kommentarfrist:15. jul 2024
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies test methods for determining the rates of spread and accuracy of spread of binder and chippings of a surface dressing on a section of road at a given time. It is also applicable to surface dressings on airfields and other trafficked areas. The test methods are used on site to check the ability of binder sprayers and chipping spreaders to meet the intended rates of spread and tolerances and coefficients of variation. The test methods for measuring the rates of spread and accuracy of spread of binders and chippings are not applicable to combined chipping-binder spreaders.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.