Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Plastics piping systems – Polyethylene (PE), crosslinked polyethylene (PE-X) and unplasticized polyamide (PA-U) pipes – Test method for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off
Nummer:DSF/prEN 12106
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-103
Udvalgsnavn:Plastrørsystemer
Forslag udgivet:23. maj 2024
Kommentarfrist:22. jul 2024
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document specifies a method to determine the resistance to internal pressure of polyethylene (PE), crosslinked polyethylene (PE-X) and unplasticized (PA-U) pipes to verify the condition of the pipe after being subjected to a squeeze-off procedure. The equipment and procedure used to prepare the test samples and test parameters are given in this document, i.e.: a) the diameter and series of the pipe to be tested (see 6.1); b) the number of test pieces (see 6.2); c) the parameters for the hydrostatic strength tests (see 7.6) NOTE 1 – Further information on the squeeze-off procedure is given in EN 12007-2 and ISO/TS 10839 for polyethylene, and CEN/TS 12007-6 for unplasticized polyamide. NOTE 2 – The squeeze-off procedure is specified to limit gas flow to allow maintenance, repair or to make network connections. Squeeze-off is used in an emergency for pipes carrying other media.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.