Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area – Test method and requirements (Phase 2/Step 1)
Nummer:DSF/prEN 14476
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-342
Udvalgsnavn:Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler
Forslag udgivet:6. jun 2024
Kommentarfrist:5. aug 2024
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous physically stable preparation when diluted with hard water or in the case of ready-to-use products, i. e, products that are not diluted when applied, with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % (97 %, with a modified method for special cases) as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This European Standard applies to products that are used in the medical area in the fields of hygienic handrub, hygienic handwash, instrument disinfection by immersion, surface disinfection by wiping, spraying, flooding or other means and textile disinfection. This European Standard applies to areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example: - in hospitals, in community medical facilities, and in dental institutions; - in clinics of schools, of kindergartens, and of nursing homes; and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patients. NOTE 1 – The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 – This method corresponds to a phase 2, step 1 test. NOTE 3 – EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations".

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.