Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Information technology – AT Attachment – Part 302: Zoned Device ATA Command Set-2-(ZAC-2)
Nummer:DSF/ISO/IEC DIS 17760-302
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-142 (n)
Forslag udgivet:12. jun 2024
Kommentarfrist:11. aug 2024
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:􀀷􀁋􀁈􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀁒􀁉􀀃􀀤􀀷􀀃􀀤􀁗􀁗􀁄􀁆􀁋􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁌􀁖􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁌􀁖􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀤􀀷􀀤􀀃􀁌􀁐􀁓􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀁆􀁕􀁌􀁅􀁈􀁇􀀃 􀁌􀁑 􀀤􀀷􀀃􀀤􀁗􀁗􀁄􀁆􀁋􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀀐􀀃􀀛􀀃􀀤􀀷􀀤􀀒􀀤􀀷􀀤􀀳􀀬􀀃􀀤􀁕􀁆􀁋􀁌􀁗􀁈􀁆􀁗􀁘􀁕􀁈􀀃􀀰􀁒􀁇􀁈􀁏􀀃􀀋􀀤􀀷􀀤􀀛􀀐􀀤􀀤􀀰􀀌􀀑􀀃􀀃􀀷􀁋􀁌􀁖􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁉􀁌􀁈􀁖􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁄􀁑􀁇􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀁗􀁋􀁄􀁗􀀃 􀁋􀁒􀁖􀁗 􀁖􀁜􀁖􀁗􀁈􀁐􀁖􀀃􀁘􀁖􀁈􀀃􀁗􀁒􀀃􀁄􀁆􀁆􀁈􀁖􀁖􀀃􀁖􀁗􀁒􀁕􀁄􀁊􀁈􀀃􀁇􀁈􀁙􀁌􀁆􀁈􀁖􀀃􀁗􀁋􀁄􀁗􀀃􀁌􀁐􀁓􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀫􀁒􀁖􀁗􀀃􀀤􀁚􀁄􀁕􀁈􀀃􀀽􀁒􀁑􀁈􀁖􀀃􀁉􀁈􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀀋􀁖􀁈􀁈 􀀗􀀑􀀖􀀌􀀏􀀃 􀁗􀁋􀁈 􀀫􀁒􀁖􀁗􀀃􀀰􀁄􀁑􀁄􀁊􀁈􀁇􀀃􀀽􀁒􀁑􀁈􀁖􀀃􀁉􀁈􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀀋􀁖􀁈􀁈 􀀗􀀑􀀗􀀌􀀏􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀽􀁒􀁑􀁈􀀃􀀧􀁒􀁐􀁄􀁌􀁑􀁖􀀃􀁉􀁈􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀀋􀁖􀁈􀁈 􀀗􀀑􀀘􀀌􀀏􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀽􀁒􀁑􀁈􀀃􀀵􀁈􀁄􀁏􀁐􀁖􀀃 􀁉􀁈􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀀋􀁖􀁈􀁈 􀀗􀀑􀀙􀀌􀀑􀀃􀀃􀀷􀁋􀁌􀁖􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀀃􀁓􀁕􀁒􀁙􀁌􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁒􀁑􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁄􀁑􀁇􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀁉􀁒􀁕􀀃􀁖􀁜􀁖􀁗􀁈􀁐􀁖􀀃􀁐􀁄􀁑􀁘􀁉􀁄􀁆􀁗􀁘􀁕􀁈􀁕􀁖􀀏􀀃􀁖􀁜􀁖􀁗􀁈􀁐􀀃 􀁌􀁑􀁗􀁈􀁊􀁕􀁄􀁗􀁒􀁕􀁖􀀏􀀃􀁖􀁒􀁉􀁗􀁚􀁄􀁕􀁈􀀃􀁖􀁘􀁓􀁓􀁏􀁌􀁈􀁕􀁖􀀏􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁖􀁘􀁓􀁓􀁏􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁒􀁉􀀃􀁖􀁗􀁒􀁕􀁄􀁊􀁈􀀃􀁇􀁈􀁙􀁌􀁆􀁈􀁖􀀃􀁗􀁋􀁄􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁙􀁌􀁇􀁈􀀃􀁒􀁑􀁈􀀃􀁒􀁕􀀃􀁐􀁒􀁕􀁈􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀁝􀁒􀁑􀁈􀁖􀀃􀁉􀁈􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀀃 􀁖􀁈􀁗􀁖􀀑􀀃􀀃􀀩􀁌􀁊􀁘􀁕􀁈􀀃􀀔􀀃􀁖􀁋􀁒􀁚􀁖􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀁋􀁌􀁓􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁌􀁖􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀀃􀁗􀁒􀀃􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀀃􀀤􀀷􀀤􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀁖􀀃􀁄􀁖􀀃􀁚􀁈􀁏􀁏􀀃􀁄􀁖􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁈􀁇􀀃􀁇􀁈􀁙􀁌􀁆􀁈􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁋􀁒􀁖􀁗􀀃 􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀁖􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁉􀁌􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀀋􀁈􀀑􀁊􀀑􀀏􀀃􀀶􀀦􀀶􀀬􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀁖􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀶􀀤􀀷􀀤􀀐􀀬􀀲􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁉􀁌􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀌􀀑

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.