Detaljer på forslag

Fjernvarmerør – Projektering og installation af termisk isolerede jordlagte fastrørssystemer med enkelt- og twinrør til fjernvarmenet – Del 2: Installation
Nummer:DSF/EN 13941-2:2019/prA1
Type:Forslag
Udvalg:S-190
Kommentarfrist:1. jul 2021
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.