Detaljer på forslag

Byggevarer: Vurdering af afgivelse af farlige stoffer – Bestemmelse af indholdet af polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) samt benzen, toluol, ethylbenzen og xylen (BTEX) – Gaskromatografisk metode med massespektrometrisk detektion
Nummer:DSF/prEN 17844
Type:Forslag
Udvalg:S-417
Kommentarfrist:4. jul 2022
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.