Detaljer på forslag

Molekylær analyse af biomarkører – Metode til statistisk evaluering af analyseresultater opnået ved delstikprøvning i grupper af genetisk modificerede frø og korn – Generelle krav
Nummer:DSF/prEN ISO 22753
Type:Forslag
Udvalg:S-291
Kommentarfrist:20. sep 2022
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.